Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
Portal Novice Novica 009 Prejšnja Naslednja
 

5. avgust 2001
Določanje lokacij s pomočjo Interaktivnega naravovarstvenega atlasa

Vse panorame, primerjave, letalske fotografije, fotografije tedna, opisi objektov dediščine ipd. - skratka vse, čemur se da določiti natančen geografski položaj - bodo imeli odslej v obliki povezav pripisane geografske koordinate. Če boste kliknili nanje, se vam bo skupaj z natančno označeno lokacijo odprl Interaktivni naravovarstveni atlas, za katerega skrbi Agencija RS za okolje. Da boste znali izkoristiti vse, kar ponuja ta izjemno uporabna aplikacija, si v nadaljevanju preberite še nekaj navodil za njeno uporabo.

 

Ko boste vstopili in opravili s nujnimi formalnostmi glede dovoljenih pogojev uporabe atlasa, se vam bo za vsako lokacijo objekta odprla karta TK25 (merilo 1 : 25.000), pri kateri sem vam kot začetno vrednost velikosti prikazanega območja izbral višino 3 kilometre. Ta višina omogoča vpogled v malce širšo okolico in zato tudi boljšo umestitev objekta v prostor. Lokacija objekta bo na njej označena z rdečim krogom (primer: Gomiščkovo zavetišče).

   
 

Začetno karto z višino prikaza 3 km lahko nato poljubno povečujete ali pomanjšujete. To naredite tako, da nad karto izberete povečavo ali pomanjšavo, določite njun faktor ter nato kliknete na karto. Točka, ki jo boste kliknili, bo središče naslednjega prikaza. Če lokacije objekta ob povečevanju ne boste izgubili iz izreza, bo na vseh kartah ostala označena z rdečim krogom. Pri maksimalni povečavi je višina prikaza le 150 metrov! Za gorato območje Julijskih Alp v tem primeru služi za osnovo karta TTN10 (merilo 1 : 10.000, primer levo), za naseljene kraje pa TTN5 (merilo 1 : 5.000). Pri največji povečavi bo v večini primerov označena lokacija objekta od dejanske lokacije v naravi odstopala le za nekaj metrov!

     
 

Pri višinah prikaza, ki so manjše od približno 0.7 kilometra, si lahko poleg zemljevidov ogledate tudi letalske fotografije (ortofoto). V meniju desno zgoraj namesto "topografske karte" izberete možnost "letalski posnetki" in zemljevid se bo spremenil v letalsko fotografijo z istim izrezom. Ortofoto v oknu levo tako prikazuje isto območje vrha Krna kot karta v oknu nad njim. Tudi tu bo lokacija objekta, ki si jo želite ogledati, še vedno ostala označena z rdečim krogom, v nekaterih primerih pa bo znotraj kroga viden celo sam objekt. (primer: Gomiščkovo zavetišče in primeri v nadaljevanju).

Še nekaj opomb. Koordinate objektov so določene s pomočjo interaktivnega atlasa (na osnovi poznavanja terena, z digitalnim ortofotom in pri največji povečavi kart), ne pa na terenu s pomočjo GPS-a. Ker imajo vsi digitalni podatki in tako tudi digitalne karte ter digitalni ortofoto vgrajene manjše napake v primerjavi z resničnim stanjem v naravi, bi bile meritve koordinat na terenu drugačne, vendar ne bi odstopale za več kot nekaj do največ nekaj deset metrov.

Kjer se objekti vidijo tudi na digitalnem ortofotu, je mogoče koordinate določiti zelo natančno. Tam, kjer zaradi terena in poraščenosti (gozd) takšno določanje koordinat ni mogoče, pa so le-te določene s pomočjo kart, zato so napake verjetno večje. Da bi imeli vsaj malo občutka, kako natančno so določene koordinate vsakega posameznega objekta ali stojišča, od koder je bila narejena fotografija, sem določil štiri velikostne razrede ocenjenih napak.

  od 0 do 10 metrov - oznaka 10-
  od 10 do 30 metrov - oznaka 10-30
  od 30 do 100 metrov - oznaka 30-100
  več kot 100 metrov - oznaka 100+

Ocenjene napake bodo napisane ob vseh koordinatah, to velja še posebej za vse koordinate objektov nepremične kulturne dediščine soške fronte. Tam, kjer določanje napake koordinat objektov ali stojišč ne bi bilo smiselno (letalske fotografje, panorame ipd), napaka enostavno ne bo določena.

Ocenjeno napako koordinat manj kot 10 metrov (oznaka 10-) bom pripisal le tistim objektom, ki se jih da razbrati z digitalnega ortofota ali pa je kako drugače z ortofota možno do metra natančno nedvoumno določiti njihov položaj. Če bo imela koordinata objekta na koncu oznako napaka=10-, se vam torej splača pogledati tudi maksimalno povečavo ortofota (višina prikaza 150 m), saj se bo na njem objekt jasno videl znotraj označenega rdečega kroga. Za ilustracijo takšnih primerov si spodaj oglejte nekaj objektov, katerih lokacije se da z ortofotom določiti do metra natančno.

 

Ortofoto balvana na nekdanjem avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Lepeni. Balvan je bela lisa sredi rdečega kroga.

Višina prikaza 150 metrov, sever je zgoraj.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas  
 

Ortofoto spomenika na Peskih in temeljev zgornje postaje avstro-ogrske tovorne žičnice. Temelji žičnice so v levem krogu, spomenik pa v desnem.

Višina prikaza 150 metrov, sever je zgoraj.

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas    
 

Ortofoto "Oštarije mitraljezcev" sredi kraških podov V Laštah pod Krnom. Krog označuje južni vogal največjega objekta. Nekaj metrov južneje sta vidna še dva manjša objekta.

Višina prikaza 150 metrov, sever je zgoraj.

Vir:Interaktivni naravovarstveni atlas    

Za konec še nekaj besed o tem, kako si lahko sami naredite takšne predstavitve lokacij. V atlasu pri največji povečavi karte ali ortofota poiščite svoj objekt, v okencu nad karto odkljukajte gumb pred "splošno poizvedbo" in jo nato zamenjate z rubriko "določanje koordinate". Ko boste storili vse to, vam le še ostane, da kliknete na željeno točko na karti in atlas vam bo avtomatično pripravil povezavo. Kdor bo kliknil na takšno povezavo, si bo lahko ogledal enako stran, kot ste jo ob določanju koordinat videli vi. Včasih to ni ravno najboljše, saj smo zaradi natančnega določanja lokacije gledali ortofoto pri največji povečavi, obiskovalcem pa bi radi predstavili zemljevid z manjšo povečavo. Ni problema.

http://212.103.140.243/nvatlas/index.asp?catprj=nvatlas.ortofoto&obmocje=0.15&x=396863&y=125454&show_x=396865&show_y=125452

Zgoraj je avtomatično generirana povezava koordinate Gomiščkovega zavetišča, ki je bila generirana iz ortofota pri maksimalni povečavi (višina prikaza 0.15 km). Z oranžno barvo sem vam označil vse parametre, ki jih lahko spreminjate. Tako sem v spodnji povezavi ortofoto zamenjal s topografijo, kar bo prikazalo karto, območje prikaza 0.15 km sem zamenjal z 1.5 kilometra, koordinati središča prikazane karte in koordinati markerja pa so ostale nespremenjene. Kliknite na obe povezavi za primerjavo prikazov.

http://212.103.140.243/nvatlas/index.asp?catprj=nvatlas.topografija&obmocje=1.5&x=396863&y=125454&show_x=396865&show_y=125452

Atlas omogoča še veliko več. Glejte primer določanja lokacije Gomiščkovega zavetišča v spodnjem interaktivnem oknu (vidno je le v IE 4+, kliknite na katero od kart). Vendar žal taka uporaba ni dovoljena.

 

 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px px
Nazaj na portal px
px px