Dobrodošli   Kontakti   Povezave
px px
Obeležja   Bojišča   Fotografije   Eksponati
px px
Publikacije   Članki   Reportaže   Novice
px
Portal Eksponati tedna Eksponat tedna 002 Prejšnji Naslednji
 

19. april 2001
Avstro-ogrska vojaška legitimacija

  Foto: zbirka Simona Kovačiča
  Častniška in navadna avstro-ogrska medeninasta vojaška legitimacija
   
 
  Foto: zbirka Smiljana Brešana
  Nekateri vojaki so si v škatlico vtolkli tudi svoje osnovne podatke. Ta je pripadala vojaku Nikoli Diyczuku iz avstrijskega 20. domobranskega pehotnega polka (k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 20) iz Krakova.
   

Vsak mobilizirani avstro-ogrski vojak je moral pri sebi nositi idetifikacijski dokument imenovan "Legitimationsblatt". Omenjena legitimacija, rekli so ji tudi "legitimacija smrti" (med zbiralci je poznana kot "matrikola"), je bila vstavljena v nekakšno majhno škatlico ("Legitimationsblattkapsel"), ki je bila izdelana iz medeninaste pločevine, velika (približno) 33 x 57 mm in je imela na sredini zgornjega roba ušesce za pritrditev na uniformo. Vojaki so jo nosili v posebnem žepku znotraj desnega hlačnega žepa - z vrvico privezano v gumbnico žepa. Na obrazcu iz posebno obdelanega papirja (najdejo se tudi takšni, ki so berljivi še po 80 letih ležanja v zemlji) so bili napisani vojakovi najpomembnejši podatki: osebni podatki, podatki iz vojaške evidence, podatki o cepljenjih, podatki o zdravljenju, naslov sorodnikov, ki naj bi dobili obvestilo v primeru smrti... V vojaško legitimacijo so na posebnem obrazcu dodajali tudi podatke o odlikovanjih.

Obrazci so bili tiskani v nemškem, madžarskem, češkem, hrvaškem jeziku (vsaj ti so mi poznani). Proti koncu vojne so zaradi pomanjkanja barvnih kovin začeli izdelovati tudi železne legitimacije.

Za častnike avstro-ogrske vojske so izdelovali lepše legitimacije enakih mer, le da so bili na njih reliefno upodobljeni: monogrami vladarjev FJI (Franc Jožef I.) ali KI (Karl I.) in avstrijski oz. madžarski grb. Izdelovali so tudi posebne legitimacije za častnike topniških enot, posebna legitimacija pa je obstajala tudi za častnike plemiče.

Simon Kovačič

 

 
Foto: zbirka Simona Kovačiča
Vojaška legitimacija vojaka Matthäusa Flatschacherja iz 4. poljske stotnije (Feldkompagnie) avstro-ogrskega koroškega 7. pehotnega polka (k.u.k. Infanterieregimet Nr. 7). Levo zgoraj so zapisani njegovi osnovni podatki (enota, čin, ime, veroizpoved, leto vpoklica, številka v vojaški evidenci ), desno zgoraj sta zapisana kraj rojstva (Pulst) in kraj bivanja (Rabing, okraj Sv. Vid na Glanu), levo spodaj so podatki o cepljenjih, desno spodaj pa naslov sorodnikov, ki bi jih bilo potrebno obvestiti v primeru smrti.
 
Foto: zbirka Jožeta Siliča
Obrazec za prejeto srebrno hrabrostno medaljo 2. reda ("mala srebrna"), ki ga je v svoji "legitimaciji smrti" skupaj z ostalimi podatki nosil pilot narednik (Feldpilot Feldwebel) Franz Wognar. Pripadal je cesarski in kraljevski 2. letalski stotniji (k.u.k. Fliegerkompagnie Nr. 2), ki je ob začetku vojne z Italijo prišla na soško fronto (na letališče Ajševica pri Gorici) iz Srbije in bila tam do sredine leta 1916. Wognar si je to medaljo prislužil prav na soški fronti.
 
 
 
px
Dobrodošli | Povezave | Obeležja | Bojišča | Fotografije | Eksponati | Publikacije | Članki | Reportaže | Novice
px
px px
Nazaj na portal px
px px